Home Uncategorized De ce să vizitezi Oradea?

De ce să vizitezi Oradea?

noiembrie 6, 2017

În acest articol o să afli un o mică parte din istoria acestui minunat oraș, o să vezi care sunt cele mai importante obiective turistice care trebuie bifate ca să întelegi frumusețile locale de aici.

Istoric

Oradea (Nagyvárad, Grosswardein) este reşedinţa judeţului Bihor situat pe malurile Crişului Repede, poarta de vest a României, a Ardealului şi cel mai important oraş din Partium. Dovezile arheologice atestă existenţa umană încă din epoca pietrei şi epoca bronzului.

Istoria oraşului actual începe în secolul al X-lea când documentele vorbesc de existenţa unei cetăţi la vărsarea Hévjó (Pece) în Crişul Repede. Aici în secolul al XI-lea Ladislau cel Sfânt (1077-1095) regele Ungariei întemeiază o episcopie şi începe construirea unei catedrale în stil gotic închinată Sfântei Maria (lungimea 60 m, lăţimea 30 m). După moartea lui, mormântul a devenit loc de pelerinaj pentru regii Ungariei (de exemplu Ludovic I. cel Mare) loc de veci pentru unii regi (Ştefan al II-lea, Andrei al II-lea, Ladislau al VI-lea) şi loc de adeverire cum arată Registrumul cu procesele verbale din perioada 1208-1233 fiind înscrise 389 de procese.

Cetatea Oradiei s-a construit timp de secole cu ajutorul meşterilor din Italia, de existenţa lor ne vorbesc denumirile din jurul cetăţii: Olosig, Velenţa, Padua.

În secolul al XIV-lea, aici găsim pe fraţii Kolozsvári Martin şi Gheorghe, care vor turna în bronz statuia ecvestră al lui Ladislau I. În 1390, care a fost amplasată în faţa catedralei.

În secolul al XV-lea Oradea devine un centru de mare importanţă al culturii renascentiste în timpul episcopului Vitéz János din Zredna primind epitetul de „felix civitas”. Episcopul înfiinţează o imensă bibliotecă, adună în curtea lui oameni de cultură ai vremii (aici activează de exemplu poetul Janus Pannonius). A înălţat un observator astronomic, iar profesorul vienez Georg Pauerbach a socotit meridianul zero grade la Oradea şi a calculat de aici eclipsele solare şi lunare în aşa-numitele „tabele orădene” (Tabulae Varadiensis).

În secolul următor oraşul va îndeplini un rol deosebit de important mai ales după dezastrul de la Mohács (1526) şi împărţirea Ungariei (1541), va deveni cel mai important centru militar al Transilvaniei, chiar şi reşedinţa principială în timpul lui Ioan de Sigismund. În 1562 oraşul va adopta religia protestantă. Fiind o cetate importantă mai mulţi principi ca Báthori, Bethlen Gábor, Gheorghe I. Rákóczi şi soţia Lórántffy Zsuzsanna sunt interesaţi în întărirea cetăţii.

În secolul al XVII-lea are loc asediul şi cucerirea cetăţii de către turci (27 august 1660) urmate de transformarea în paşalâc a cetăţii de la Oradea. Acesta se va sfârşi prin eliberarea cetăţii cu ajutorul generalului austriac Heissler Donath la 28 mai 1692, începând cu acesta, pentru două secole, ocupaţia habsburgică asupra oraşului.

În anii 1700 oraşul renaşte, începând acum mari construcţii, (palatul baroc, nouă catedrală episcopală, şirul canonicilor). Maria Terezia întemeiază aici o episcopie greco-catolică.

 

Va deveni şi un centru al mişcării româneşti pentru drepturile naţionale, activând aici episcopul Ignaţie Darabant.

Îşi va deschide porţile Academia Regală de Drept, cursurile fiind frecventate de studenţi maghiari şi români printre care şi Emanuil Gojdu.

La 26 august 1798 a avut loc la Oradea primul spectacol teatral profesionist în limba maghiară.

În 1848 Oradea a devenit centru al revoluţiei burghezo-democratice, Kossuth Lajos a supranumit „Birminghamul unguresc”, fiind aici depozite de armament, ateliere, tunuri. Oraşul a dat martiri precum colonelul născut în Oradea, Nagy Sándor József, parlamentarul Szacsvay Imre, episcopul Bémer László, sau căpitanul polonez Rulikowszky Kázmér.

Din 1850 oraşul se va numi Oradea-Mare în urma unirii suburbiilor: Olosig, Oraşul-Nou, Velenţa, şi Subcetate.

În perioada monarhiei dualiste (1867-1918) Oradea-Mare a devenit o adevărată „metropolă a culturii”. Se remarcă dezvoltarea economică, în 1900 fiind amintite 26 de mari întreprinderi. Este printre primele oraşe în care sunt efectuate lucrări de modernizare a urbei ca introducerea iluminatului electric pe străzi (1906), pornesc primele tramvaie (1906), se înfiinţează o centrală telefonică cu 300 de abonaţi (1888), se efectuează canalizarea şi alimentarea cu apă a oraşului.

Oradea a devenit un puternic centru cultural având mai multe ziare, reviste cum era şi cea întemeiată de Iosif Vulcan –„Familia“, activează corul „Hilaria”, funcţionează teatrul, activează o serie de poeţi, Ady Endre, Juhász Gyula, etc.

Deşi nu era un centru universitar totuşi în şcolile superioare ale oraşului se fac cercetări ştiinţifice, astfel putem aminti gimnaziul ordinului Premontratens profesorul Károly-József Ireneus, care a efectuat cercetări în domeniul electromagnetismului realizând înainte de Marconi telegraful fără fir. A studiat razele Roentgen în laborator fiind şi iniţiatorul concursurilor şcolare de fizică, contribuind la formarea unor mari oameni de ştiinţă ca Teller Ede, Szilárd Leó. Oradea era şi un centru aviatic (1910) prin experienţa lui Lanzendorf Lányi Antal care va stabili un record pe ruta Oradea-Debreţin.

Această perioadă a adus şi în artă, mai ales în arhitectură câteva noutăţi, prin activitatea vestiţilor arhitecţi orădeni ca Rimanóczy Kálmán, tată şi fiu, Jakab Dezső, fraţii Vágó. Atunci se naşte faţa actuală a oraşului.

După primul război mondial Oradea a devenit un oraş de graniţă urmând dezvoltarea firească a unei astfel de aşezări.

După 1948 va deveni un oraş socialist cu caracteristicile tipice. Astăzi cu cei aproape 250 de mii de locuitori ai săi încearcă să-şi recâştige vechea strălucire.

În prezent  este un oraș modernizat. Construcțiile au o arhitectură specifică, iar fațadele clădirilor istorice sunt complet refăcute, ceea ce ne oferă o privire în trecutul orașului. Teatrul de Stat „Regina Maria”, Palatul Sztarill, Primăria Oradea, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau și Palatul Vulturul Negru sunt câteva dintre construcțiile pe care să le admiri în plimbările tale. Să nu uităm de Cetatea Oradea, care merită o vizită!

Orașul Oradea este singurul oraș din România care face parte – din anul 2012 – din rețeaua internațională a orașelor Art Nouveau și este orașul din România care are cele mai multe clădiri în stil Secession. Pentru a-și recâștiga frumusețea și strălucirea arhitectonică de odinioară (în perioada interbelică era supranumit „micul Paris de pe Crișul Repede”), Oradea a utilizat din plin fondurile Uniunii Europene, iar rezultatele sunt mai mult decât lăudabile.

Centrul istoric din Oradea a fost complet reabilitat și transformat într-o zonă pietonală cu deschideri largi, cu zone de relaxare și socializare, cu clădiri frumoase și cu multă personalitate. Au fost reabilitate, de asemenea, clădiri de cult, muzee, Cetatea Oradea, dar și străzi, poduri și monumente importante, astfel încât, orașul a devenit unul dintre cele mai frumoase din țară și merită să îl vizitezi măcar o dată (chiar dacă drumul din anumite zone ale țării este lung și greu de făcut, din binecunoscutele motive legate de lipsa autostrăzilor).

 

Iată o listă cu cele mai importante obiective turistice

  • În Oradea se află a 3-a sinagogă ca mărime din Europa –  Sinagoga Neologă Zion.

Istoria oraşului Oradea este strâns legată de prezenţa comunităţii evreieşti pe aceste meleaguri, care au contribuit la dezvoltarea și aspectul orașului Oradea.
Sinagoga Neologă Sion a fost construită pe malul Crişului Repede de comunitatea evreiască neologă, apărută în urma scindării în 1870, a comunităţii evreieşti din Oradea, în comunitatea ortodoxă şi cea congresistă, care a primit ulterior numele de comunitatea neologă.

  • Cel mai mare edificiu în stil baroc de pe teritoriul României se află în Oradea și este vorba despre Bazilica Romano-Catolică care este considerată printre cele mai frumoase bazilici din Europa.

De menționat că Bazilica Romano-Catolică găzduieşte moaştele Sfântului Ladislau și celebra orgă care datează din anul 1780, care este opera lui Fridolin Festl și a fost dâruită catedralei de împărăteasa Maria Terezia a Austriei.

  • Cel mai important Complex Baroc din România, precum și unul din cele mai reprezentative ale Europei a fost ridicat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea la Oradea.

Complexul Baroc este constituit din trei monumente:
· Palatul Baroc cunoscut ca  Palatul Episcopiei Romano-Catolice. Este unul din cele mai valoroase și grandioase edificii construite în stil baroc pe teritoriul României,  având 100 de camere şi 365 de ferestre câte una pentru fiecare zi a anului.
· Bazilica Romano-Catolică este cel mai mare edificiu baroc de pe teritoriul României si între cele mai frumoase bazilici din Europa.
· Șirul Canonicilor este un complex arhitectural format din 10 clădiri înșiruite, construite în mai multe etape pe parcursul a 100 de ani.

  • În Oradea se găsește cea mai mare clădire seccesion din Romania – este vorba despre Palatul Vulturul Negru.

Aceasta este cea mai frumoasă și mai reprezentativă bijuterie a orașului. Palatul Vulturul Negru este dotat cu un pasaj interior acoperit cu sticla, element care-l singularizează în contextul arhitecturii secession din țara noastră și totodată atrage atenția turiștilor. Palatul are forma literei “Y” cu trei intrări dominate de câte un vultur, emblema edificiului. Porțiunea de pasaj cu intrare dinspre strada V.Alecsandri și strada Independenței are forma unui cioc de vultur.

  • În Oradea se află o biserica unică în Europa – Biserica cu Lună.

Fără îndoiala unul dintre cele mai importante puncte de referință al orașului Oradea este Biserica cu Lună. De ce se numește Biserica….cu Lună? Simplu! Datorită Lunii din turlă care se deplasează după mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului, arătând astfel fazele Lunii. Adevărată magie, nu altceva! Însă după cum știu cei mai mulți dintre noi, nu este vorba de magie, ci de un mecanism instalat în turla bisericii și despre care se spune ca este unic in Europa. Acesta pune în mișcare o sferă de forma Lunii cu diametrul de 3 m, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu.

  • Oradea este singurul oraș din România care face parte din rețeaua internațională a orașelor Art Nouveau.

În 1999, la iniţiativa Departamentului de Monumente şi Situri a Regiunii Bruxelles, mai multe organizaţii din oraşele europene cu un bogat patrimoniu Art nouveau, de la Helsinki la Barcelona, Glasgow şi Budapesta au decis să se unească într-o primă reţea europeană de cooperare, de cercetare, conservare şi dezvoltare a Art Nouveau- ului.  Începând din februarie 2012, Oradea se alătură prestigioasei liste a orașelor din circuitul internațional Art Nouveau. Cele mai reprezentative clădiri în stil secession sunt: Palatul Ulmann, Casa Vago, Palatul Moskovits II, Palatul Deutsch, Palatul Fuchsl, Markovits Mathezer, Palatul Moskovits I, Palatul Apollo, Palatul Stern, Hotel Astoria, Casa Darvas La Roche, Palatul Vulturul Negru, Palatul Stern, Palatul Sonnefeld, Casa Adorjan.

  • Cetatea din Oradea

Cetatea Oradea, în felul în care se prezintă și astăzi – pentagonală, cu bastioane pe colțuri și șanț de protecție – a fost înălțată între anii 1570-1618 de arhitecți italieni, rămânând una din cele mai bine păstrate cetăți în stil renascentist italian din Europa centrală. Un alt aspect interesant despre Cetatea Oradea este că a fost gazda primului observator astronomic european şi a meridianul zero vreme de 200 de ani.

  • Grădina zoologică din Oradea

Grădina Zoologică Oradea a fost redeschisă în anul 2013, după o perioadă de extindere a spaţiului şi de modernizare. Bineînţeles acest fapt a dus şi la creşterea numărului de exemplare ce pot fi admirate aici de la mamifere şi păsări, la peşti şi reptile.

Pe lângă acestea, orașul are o sumedenie de hoteluri, restaurante, baruri,cluburi unde puteți să vă cazați, să luați o masă bună sau să vă distrați.

 

You may also like

Leave a Comment

indexsy